Omdat we door Corona zo lang stil hebben moeten zitten hebben we besloten om ook voor de jeugd iets te organiseren in de vakantie. Zie het onderstaande bericht.

Bestuur HBC Phoenix

Protocol voor het badminton in de Veka

De protocollen gemaakt door de Gemeente Helmond en de NOC NSF zijn ook van toepassing op ons protocol. In dit Protocol staan de regels die gespecifieerd zijn voor HBC Phoenix

 • Bij binnenkomst verplicht melden aan de tafel bij de ( corona verantwoordelijke) en contant af te rekenen.
 • Tijdens de wedstrijden hoeft er geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters vanaf 18 wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd klaar is, je meetelt als publiek en 1,5 meter afstand moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat.
 • We spelen alleen dubbels (heren, dames of gemixt).
 • Wij maken alleen gebruik van de zaal. De kleedlokalen/douches worden niet gebruikt. Dit om te drukke kleedhokken te voorkomen. Toilet mag wel gebruikt worden.
 • Ontsmet voor en na een wedstrijd je handen met de aanwezige desinfectant.
 • Shuttles worden na elke wedstrijd gedesinfecteerd.
 • Kom in sportkleding.
 • Was je handen met water en zeep voor en na het bezoek van de sportlocatie.
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit.
 • Ga direct daarna naar huis als u klaar bent met sporten.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie.
 • Gebruik alleen eigen rackets.
 • Breng zelf drinken mee, de kantine is gesloten.
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test.
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Hanteer RIVM-richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen.
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.